Απεικόνιση μαστού

3D τομοσύνθεση
ψηφιακή μαστογραφία
strain και shear wave ελαστογραφία
μαγνητική μαστογραφία

Ελαστογραφία

Η διαφορά ελαστικότητας ενός συγκεκριμένου ευρήματος
αποδίδεται στην οθόνη με διαφορετικό χρώμα
και βοηθά στην πιο ασφαλή εκτίμηση της βλάβης

Υπερηχογραφήματα

η χρήση της τελευταίας γενιάς υπερήχων SAMSUNG δίνει την δυνατότητα
γρήγορης και αξιόπιστης μελέτης του σώματος

Triplex αγγείων

Η κλασική μέθοδος του έγχρωμου doppler συνδυαζόμενη
με την υπερσύγχρονη τελευταίας γενιάς S-3D Arterial Analysis
προσφέρει ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των αγγείων