Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί ένα επιπλέον απεικονιστικό μέσο στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τις ενδείξεις και πρέπει να συμπληρώνει τον λοιπό απεικονιστικό έλεγχο και φυσικά την κλινική εξέταση.
Οι ενδείξεις για την πραγματοποίηση της Μαγνητικής Μαστογραφίας είναι:

Προεγχειρητικά: (α) όταν υπάρχουν κλινικά ή μαστογραφικά ευρήματα ύποπτα για καρκίνο και η βλάβη δεν είναι προσπελάσιμη για σήμανση ή βιοψία, (β) σε γνωστό ή πολύ πιθανό καρκίνο, για ακριβή καθορισμό της έκτασής του και αποκλεισμό άλλων εστιών (ιδίως σε πυκνούς μαστούς) όταν σχεδιάζεται συντηρητική επέμβαση

Αποκλεισμός καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ιδίως σε μαστούς πυκνούς ή με ενθέματα όπου περιορίζεται σημαντικά η ευαισθησία της μαστογραφίας. Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν σημαντική υπεροχή της Μαγνητικής Μαστογραφίας, έναντι της κλασικής μαστογραφίας, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου και ιδίως σε φορείς ογκογονιδίων

Έλεγχος «υγιούς» μαστού σε γυναίκες που διαγιγνώσκεται καρκίνος στον άλλο μαστό (απαραίτητη η Μαγνητική Μαστογραφία πριν από επέμβαση για καρκίνο προκειμένου να αποκλεισθεί νόσος και στον άλλο μαστό)

Αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας σε μεταστατικό καρκίνο όταν η μαστογραφία είναι αρνητική
Εκτίμηση της τοπικής ανταπόκρισης σε εφαρμοσθείσα χημειοθεραπεία

Έλεγχος χειρουργημένου μαστού για διάκριση μεταξύ μετεγχειρητικής ουλής και υποτροπής, ή αποκλεισμός υποτροπής ή νέας εστίας. Προτιμάται να γίνεται 3-6 μήνες μετά το χειρουργείο και 12-18 μήνες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας

Άμεσα μετεγχειρητικά για τον εντοπισμό υπολειμματικής νόσου όταν η ιστολογική εξέταση του υλικού συντηρητικής επέμβασης δείχνει διηθημένα εγχειρητικά όρια

Έλεγχος ακεραιότητας ενθεμάτων σιλικόνης (διάγνωση ρήξεων και περιενθεματικής φλεγμονής) τα οποία έχουν τοποθετηθεί είτε μετά από μαστεκτομή είτε σε υγιείς μαστούς για αισθητικούς λόγους

Η Μαγνητική Μαστογραφία δεν αντικαθιστά την ψηφιακή μαστογραφία στον μαζικό προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού ούτε αποτελεί την πρώτη εξέταση που θα γίνει όταν ο ειδικός γιατρός υποψιαστεί από το ιστορικό και την κλινική εξέταση πως υπάρχει κάτι παθολογικό στον μαστό. Όταν όμως η Μαγνητική Μαστογραφία γίνεται με βάση τις ανωτέρω ενδείξεις, μέσα στο κατάλληλο διάστημα και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει πολλά στην διάγνωση του καρκίνου και γενικότερα στην απεικόνιση των παθολογικών καταστάσεων του μαστού.

Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society) προτείνουν ετήσιο προσυμπτωματικό πληθυσμιακό έλεγχο ρουτίνας με Μαγνητική Μαστογραφία σε συνδυασμό με Ψηφιακή Μαστογραφία για ορισμένες κατηγορίες από γυναίκες υψηλού κινδύνου οι οποίες:

Είναι φορείς μετάλλαξης BRCA1, BRCA2, TP53 ή PTEN, ή έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια (μητέρα, αδελφή ή/και κόρη) με φορέα τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης

Έχουν διά βίου πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού μεγαλύτερη ή ίση του 20%, σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμού κινδύνου που στηρίζονται στην παρουσία ισχυρού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού ή ωοθηκών

Υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα σε ηλικία 10-30 ετών για νόσο Hodgkin