Η ψηφιακή μαστογραφία που πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική, είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της καθιερωμένης μεθόδου της κλασσικής μαστογραφίας.

Όπως η κλασσική έτσι και η ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 35-40 χρόνων και άνω, κάθε χρόνο.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ιδανική μέθοδος για γυναίκες νεαρής ηλικίας, με πυκνούς μαστούς και με προθέματα σιλικόνης.
Η βασική διαφορά της αναλογικής μαστογραφίας σε σχέση με την ψηφιακή είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται μόνο το film σαν μέσο καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονική επεξεργασία του σήματος.

Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλογική:

υψηλής ανάλυσης εικόνες που αυξάνουν την διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο, ιδιαίτερα όταν η μελέτη γίνεται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας

σημαντικότατη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στην εξεταζόμενη

η ψηφιακά παραγόμενη εικόνα μπορεί να υποστεί επεξεργασία μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο άσκοπες επαναλήψεις

η εξέταση διαρκεί λιγότερο χρόνο ενώ με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της εικόνας έχουμε πάντοτε πρόσβαση στις παλαιότερες εξετάσεις

δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των ακτινολόγων.

Το CAD είναι ένα προηγμένο υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής και ειδικούς μαθηματικούς αλγόριθμους και διαβάζει τη μαστογραφία σημειώνοντας τα ύποπτα ευρήματα. Στην ουσία το CAD προειδοποιεί τον ιατρό Ακτινολόγο να εστιάσει την προσοχή του σε ύποπτες περιοχές (διαταραχές αρχιτεκτονικής, επιπρόσθετες σκιάσεις, ύποπτες μικροαποτιτανώσεις).

Από μόνο του το CAD, πάντως, δεν μπορεί να διαγνώσει έναν καρκίνο μαστού, καθώς το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζει είναι υψηλό, γι’ αυτό και τα αποτελέσματά του πρέπει να αξιολογούνται και να ελέγχονται από έμπειρο Ακτινοδιαγνωστή.

Εν κατακλείδι, το CAD, στα χέρια ενός έμπειρου Ακτινοδιαγνωστή, είναι ένα χρήσιμο συμπληρωματικό βοήθημα για καλύτερη διάγνωση και ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, καθώς αυξάνει την απόδοση του ιατρού, περιορίζοντας την πιθανότητα λάθους.

Στο εργασήριο μας χρησιμοποιούμε σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD) στην ψηφιακή μαστογραφία.