Έγχρωμο triplex αγγείων

Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία των υπερηχοτομογραφικών μηχανημάτων, έχει δώσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης λεπτομερών εξετάσεων αλλά και εφαρμογής νέων μεθόδων, όπως της χρήσης σκιαγραφικών μέσων και ελαστογραφίας.
Για να επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση εξοπλισμού τελευταίας γενιάς.
Η χρήση των δύο υπερηχοτομογράφων τελευταίας γενιάς της SAMSUNG HEALTHCARE, εξασφαλίζει την τεχνολογική αρτιότητα στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
Αυτή σε συνδυασμό με την εμπειρία και την εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού εγγυάται την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
Επίσης διενεργούνται όλες οι εξετάσεις έγχρωμου TRIPLEX αγγείων (αρτηριών και φλεβών):

καρωτίδων και σφαγίτιδων

υποκλειδίων αρτηριών και φλεβών καθώς και αγγείων άνω άκρων

μελέτη fistoula αιμοκάθαρσης

κοιλιακής αορτής

πυλαίας φλέβας, κοιλιακού τρίποδα, μεσεντερίων αγγείων

νεφρικών αρτηριών και φλεβών καθώς και μικρών αγγείων νεφρών

λαγονίων αρτηριών και φλεβών

αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων