Η ελαστογραφία σε συνδυασμό με το έγχρωμο υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας των μαστών αποτελεί τη πιο σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική

Με το έγχρωμο υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας των μαστών αναδεικνύεται η βλάβη σε αρχικό στάδιο, αποτυπώνεται η μορφολογία της, οι αιμοδυναμικές παράμετροί της και η σχέση της βλάβης αυτής με τους γύρω ιστούς. Τα μορφολογικά και αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά της βλάβης σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αρκετά για τον χαρακτηρισμό της βλάβης σε καλοήθη ή κακοήθη.

Η ελαστογραφία αποτελεί τη νέα τεχνική των υπερήχων η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ελέγχου του μαστού, του θυρεοειδή και του ήπατος.

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται ελαστογραφίες με strain αλλά και shear wave τεχνική.

Η ελαστογραφία στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία ένας καλοήθης ιστός παρουσιάζει πιο αυξημένη ελαστικότητα σε σχέση με έναν κακοήθη.

Η διαφορά ελαστικότητας ενός συγκεκριμένου ευρήματος αποδίδεται στην οθόνη με διαφορετικό χρώμα.

Έτσι, ξεκινώντας από τα πιο μαλακά ευρήματα προς τα πιο σκληρά (ύποπτα), έχουμε τα εξής χρώματα: μπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο.

Η ελαστογραφία παρουσιάζει μία αναλογία με την ψηλάφηση που εκτελείται από τους κλινικούς γιατρούς για ανίχνευση αλλοιώσεων στον μαστό, με τη διαφορά ότι η κλασική ψηλάφηση είναι μία υποκειμενική εξέταση και εμφανίζει μικρή ευαισθησία στην ανίχνευση των μικρών αλλοιώσεων ειδικά όταν βρίσκονται σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια του δέρματος. Με την ελαστογραφία λαμβάνονται πληροφορίες για την ελαστικότητα της βλάβης όσο βαθιά κι αν αυτή βρίσκεται.

Πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η ελαστογραφία, αποτελεί, το 2ο κριτήριο με το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αν ένα υπερηχογραφικό εύρημα είναι καλοήθες ή κακοήθες βάση της σκληρότητας του. Ο συνδυασμός υπερηχοτομογραφίας και ελαστογραφίας έχει σαν στόχο την καλύτερη ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό του όγκου, με αποτέλεσμα την αποφυγή περιττών βιοψιών, γιατί με την ελαστογραφία μπορούν να μειωθούν οι μη απαραίτητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, οι οποίες μπορούν απλώς να μπουν σε παρακολούθηση.

Επίσης κατά τη διάρκεια βιοψίας δια λεπτής βελόνης, μπορεί, με τη βοήθεια της ελαστογραφίας, να κατευθυνθεί η βελόνα στο πιο σκληρό σημείο της βλάβης και με αυτόν τον τρόπο να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία της εξέτασης.