Υπέρηχος & Triplex

Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία των υπερηχοτομογραφικών μηχανημάτων, έχει δώσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης λεπτομερών εξετάσεων αλλά και εφαρμογής νέων μεθόδων.

Για να επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση εξοπλισμού τελευταίας γενιάς.
Η χρήση των δύο υπερηχοτομογράφων τελευταίας γενιάς της SAMSUNG HEALTHCARE, εξασφαλίζει την τεχνολογική αρτιότητα στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
Αυτή σε συνδυασμό με την εμπειρία και την εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού εγγυάται την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος

Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία των υπερηχοτομογραφικών μηχανημάτων, έχει δώσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης λεπτομερών εξετάσεων αλλά και εφαρμογής νέων μεθόδων.
Για να επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση εξοπλισμού τελευταίας γενιάς.
Η χρήση των δύο υπερηχοτομογράφων τελευταίας γενιάς της SAMSUNG HEALTHCARE, εξασφαλίζει την τεχνολογική αρτιότητα στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.
Αυτή σε συνδυασμό με την εμπειρία και την εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού εγγυάται την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος

Υπερηχογραφήματα

Στο εργαστήριο διενεργούνται όλες οι υπερηχογραφικές εξετάσεις:

κοιλιακών οργάνων (ήπατος, χοληφόρων, σπλήνα, παγκρέατος, νεφρών, επινεφριδίων, λεμφαδένων, ουροδόχου κύστης, μήτρας. ωοθηκών, προστάτη αδένα). Επίσης και όλων των αγγείων της κοιλιάς.

θυρεοειδούς αδένα, παραθυρεοειδών αδένων και τραχήλου

μυοσκελετικού και μαλακών μορίων

μαστού και οριοθέτηση βλαβών μαστού για βιοψία

TRIPLEX αγγείων

Επίσης διενεργούνται όλες οι εξετάσεις έγχρωμου TRIPLEX αγγείων (αρτηριών και φλεβών):

καρωτίδων και σφαγίτιδων

υποκλειδίων αρτηριών και φλεβών καθώς και αγγείων άνω άκρων

μελέτη fistoula αιμοκάθαρσης

κοιλιακής αορτής

πυλαίας φλέβας, κοιλιακού τρίποδα, μεσεντερίων αγγείων

νεφρικών αρτηριών και φλεβών καθώς και μικρών αγγείων νεφρών

λαγονίων αρτηριών και φλεβών

αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων